Thành viên công ty - Bộ phận kinh doanh & Tiếp thị

Thành viên trong Công ty- Bộ phận kinh doanh tiếp thị và marketing


                                                                                
                                                                     Mr Trần Khánh Hòa - Giám đốc kinh doanh
                                                                     Liên hệ : 0904 111 700

 
                                                             Mr. Nguyễn Đức Lâm - Trưởng phòng kinh doanh
                                                             Liên hệ: 0913 342 499
                        

                                                        Mr Bùi Ngọc Thiên - Phụ trách kinh doanh
                                                         Liên hệ : 0987 938 765


                                               Mr. Dương Xuân Hào - Phụ trách kinh doanh
                                               Liên hệ : 0983 078 380


                                                              Mr. Nguyễn Hùng Cường - Phụ trách kinh doanh 
                                                              Liên hệ: 0902 212 168


                                                             Mr. Nguyễn Huy Toàn - Phụ trách kinh doanh
                                                             Liên hệ: 0947 879 116


                                                                 Mr.Trần Hữu Tuấn - Phụ trách kinh doanh 
                                                                 Liên hệ: 0962 445 858

    
                                                   Ms.Đoàn Ánh Dương - Phụ trách marketing
                                                   Liên hệ : 0965 938 067


                                                Mr. Trần Đức Lũy - Giám đốc sản xuất
                                                Liên hệ: 0903 400 563

Tin tức
Gọi ngay: 1900636612