Thành viên công ty - Bộ phận Quản lý & kinh doanh

                                                 Mr Trần Khánh Hòa - Giám đốc kinh doanh 
                                                          Điện thoại liên hệ : 0904.111.700

                                                                                
                                                   Mr Nguyễn Đức Lâm - Trưởng phòng kinh doanh 
                                                                Điện thoại liên hệ : 0913 342 499

                                                         
                                             Mr Bùi Ngọc Thiên - Phụ trách kinh doanh
                                                     Điện thoại  liên hệ : 0987 938 765

                                                           

                                                     Mr. Dương Xuân Hào - Phụ trách kinh doanh
                                                                Điện thoại liên hệ : 0983 078 380
         


                                             Mr. Nguyễn Huy Toàn - Phụ trách kinh doanh
                                                        Điện thoại liên hệ: 0947 879 116                                                                                                  
Tin tức
Gọi ngay: 1900636612